ANUNŢ

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. organizează concurs extern, la sediul Sucursalei Electrocentrale Craiova II din Municipiul Craiova, str. Bariera Vâlcii, nr. 195, județul Dolj, pentru ocuparea a 2 posturi TESA din cadrul sucursalei, respectiv:

  • administrator de sistem;

  • analist – programator.

Concursul pentru ocuparea posturilor va consta în susţinerea unei probe scrise care va avea loc în data de 06.06.2022, ora 1000 şi a unui interviu a cărui dată va fi comunicată candidaţilor, în timp util, de către secretarul comisiei de examinare.

Condiţii de ocupare a posturilor – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor.

Dosarele de participare vor fi depuse la sediul Sucursalei Electrocentrale Craiova II, până la data de 30.05.2022, ora 1500 şi vor conţine următoarele:

  • cerere de participare;

  • copie act de identitate;

  • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

  • certificat de cazier judiciar;

  • curriculum-vitae;

  • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate;

  • declaraţie de consimțământ cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679.

Relaţii suplimentare referitoare la modul de desfăşurare a concursului se pot obţine de la sediul Sucursalei Electrocentrale Craiova II sau la telefon nr. 0372/511503.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.