Cotele de impozitare utilizate pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale care se calculează prin aplicarea unei cote stabilită de consiliul local rămân nemodificate în anul 2020:

0,08% asupra valorii impozabile a clădirii în cazul clădirilor rezidențiale proprietatea persoanelor fizice;

0,4% asupra valorii impozabile a clădirii în cazul clădirilor nerezidențiale reevaluate proprietatea persoanelor fizice;
2 % asupra valorii impozabile a clădirii în cazul clădirilor nerezidențiale nereevaluate proprietatea persoanelor fizice;

1,56% (1,3% + ajustarea de 20%) asupra valorii impozabile a clădirii în cazul clădirilor nerezidențiale proprietatea persoanelor juridice;
0,3 % (0,2% + ajustarea de 50%) asupra valorii impozabile a clădirii în cazul clădirilor rezidențiale reevaluate proprietatea persoanelor juridice;
7,5% (5%+50%) asupra valorii impozabile a clădirii în cazul clădirilor nereevaluate proprietatea persoanelor juridice

Cotele adiționale stabilite de consiliul local în conformitate cu art.489 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, rămîn nemodificate;
Impozitele și taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care se stabilesc pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează cu rata inflației de 4,6% calculată pentru anul 2018:
Sunt afectate impozitele și taxele în sumă fixă stabilite expres prin Codul fiscal, taxele locale și taxele speciale instituite prin hotărâri ale consiliului local; De ex: impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa de parcare, etc
Sunt afectate și impozitele și taxele care se calculează prin aplicarea unei cote
procentuale asupra unei valori impozabile. De ex: valoarea impozabilă în cazul clădirilor rezidențiale proprietatea persoanelor fizice

S-a introdus taxa pentru parcarea de reședință conform HCL 73/2019, astfel:
Taxa pentru parcarea de reședință cu plată, pe domeniul public al municipiului, pentru utilizatorii locurilor de parcare atribuite prin repartizare directă, conform art.52 din HCL 73/2019, a fost stabilită astfel:

Zona
2020

Zona 0
150 lei/an

Zona 1
120 lei/an

Zona 2
100 lei/an

S-a eliminat scutirea de la plata impozitului pe clădiri pentru „clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la art. 456 alin.(1) lit.x din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice”.
Prin Codul fiscal, la art. 456 alin (1) lit. X se acorda scutire pentru „clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, care au fațada stradală și/sau principală renovată sau reabilitată conform prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice.”

Primăria Municipiului Craiova – Direcția Impozite și Taxe pune la dispoziția contribuabililor, pentru a evita aglomerația de la ghișeele de plăți și pentru a limita timpul de așteptare al plătitorilor la achitarea taxelor și impozitelor locale, următoarele puncte de încasare:
Punct de încasare Calea București, nr.51 C ( Piața Centrală) în zilele de luni, marți, joi și vineri între orele 08:30 – 16:00 și miercuri între orele 08:30 – 18:00 ;
Punct de încasare str. Mitropolit Firmilian, nr.14 de luni până vineri între orele 08:30 – 16:00;
Punct de încasare Craiovița Nouă (bd. Oltenia, bl. 65A1, parter) de luni până vineri între orele 10:30 – 18:00;
Punct de încasare Brazdă (str. Doljului, nr.37, bl.G4, parter) de luni până vineri între orele 10:30 – 18:00;
Punct de încasare Rovine (str. Nicole Iorga, nr.31, bl.E1, parter) de luni până vineri între orele 10:30 – 18:00;
Punct de încasare 1 Mai (str. Independenței, nr.12, bl. 7, parter) de luni până vineri între orele 10:30 – 18:00;
Punct de încasare Lăpuș (Calea București, nr.137, bl.T6, parter) de luni până vineri între orele 10:30 – 18:00;
De asemenea, sunt disponibile și alte metode de plată a impozitelor și taxelor, puse la dispoziția craiovenilor, precum:
Plata electronică (prin internet banking);
Plata pe pagina de internet www.ghișeul.ro – doar pentru persoane fizice;
Plata prin ordin de plată;
Plata prin mandat poștal;
Plata cu cardul bancar la punctele de încasare.
Mai multe informații se pot obține prin consultarea paginii de internet a Primăriei Municipiului Craiova www.primariacraiova.ro la secțiunea Informații publice – Impozite și Taxe.
Pentru o informare dinamica si corecta a contribuabililor, Primaria Municipiului Craiova, prin Directia Impozite și Taxe, a pus la dispozitia publicului prin portalul impozite.primariacraiova.ro optiunea “Primarie”, o legatura “Taxe si impozite on-line”. Dupa autentificare, aveţi acces la situatia fiscala a dumneavoastra, la actele administrative emise de Directia Impozite si Taxe, aferente creantelor rezultate din aplicarea Codului Fiscal sau a Hotararilor Consiliului Local.
Totodată, se poate opta pentru comunicarea actelor administrative exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. Este necesar că completaţi cererea tip ataşată şi să o înregistraţi la Direcţia Impozite şi Taxe.
Pentru evitarea aglomeraţiei la registratura instituţiei, pentru declararea/radierea mijloacelor de transport vă puteţi programa online pe portalul impozite.primariacraiova.ro pentru depunerea declaraţiilor fiscale.
În cazul persoanelor fizice, declarația de impunerea cu valoarea impozabilă a clădirii cu destinaţie nerezidenţială, actualizată în baza unui raport de evaluare se depune până la data de 31 martie 2020.
În cazul persoanelor juridice, declarația de impunerea cu valoarea impozabilă a clădirii actualizată în baza unui raport de evaluare se depune până la data de 31 martie 2020.
Dobândirea, înstrăinarea sau modificarea bunurilor impozabile, respectiv schimbarea domiciliului fiscal,  se declară în termen de 30 de zile.

Cerere
privind comunicarea prin mijloace electronice a actelor administrative

Subsemnatul      Contribuabilul PF/      Administrator (PJ) ………………………………………………….., legitimat prin B.I./C.I./A.I. serie… nr. …………….., CNP ………………………, judeţ ……………… loc. ……………………… cod poştal ………………….. sector …., str. ………………………………………………. nr. ….., bloc …. scara … etaj … ap …. tel. ……………………….,
Contribuabilul (PJ) ……………………………………., Codul de identificare fiscală ………………………, judeţ ……………… loc. ……………………… cod poştal ………………….. sector …., str. …………………………………….. nr. ….., bloc …. scara … etaj … ap …. tel. ………………………….. înregistrat la registrul comerţului …………………. la nr. ………………………., cont IBAN …………………………………….., deschis la ……………………………………………………, în conformitate cu prevederile art.47 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi prevederilor HCL 447/2017  privind aprobarea listei actelor administrative fiscale, actelor de executare și a altor acte emise de Direcția Impozite și Taxe, care pot fi comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanță sau tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masivă şi a Procedurii de comunicare a acestora, solicit comunicarea actelor administrative exclusiv prin*):

Fax la nr.____________________

Email la adresa ______________________**)

Pe platforma de contact e-tax prin utilizarea credenţialului pentru acces

__________________
Numele şi prenumele
__________________
Semnătura

*) se poate opta pentru o singură variantă de comunicare
**) în cazul persoanelor juridice, adresa de confirmare trebuie semnată cu semnatură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat în conformitate cu Ordinul  M.D.R.A.P. nr.3097/2016c

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.