aplicatie parcari

Primăria Municipiului Craiova anunţă că, începând cu data de 02.03.2020, se va lansa aplicaţia prin intermediul căreia cetăţenii pot solicita locuri de parcare în parcările de reşedinţă.

Zonele pilot în care au fost amenajate primele locuri pentru parcarea de reședință sunt următoarele:

* Cartierul 1 Mai, locurile arondate blocurilor: M4, M6, M7, M11, M12, M13, M14, M15a, M15b, M18, M19, M20, M21, M22, M23, M24, M25, M26, M27, M28, M29, M30, M31, M32 – 207 locuri de parcare;

* Cartierul Calea București, locurile arondate blocurilor: E1, E2, E6, E7, A11 – 110 locuri de parcare;

* Cartierul George Enescu, locurile arondate blocului: H15 – 7 locuri de parcare;

* Cartierul Brazda lui Novac, locurile arondate blocurilor: A9, A12, A13, A14, A15 – 44 locuri de parcare.

Subliniem faptul că, pe măsură ce se vor amenaja noi locuri de parcare de reşedinţă, Primăria Municipiului Craiova va demara o amplă campanie de informare a cetăţenilor din zonele de interes.
Înregistrarea cererilor pentru atribuirea unui loc de parcare de reşedinţă, depunerea actelor justificative necesare, desfăşurarea licitaţiei, desemnarea câștigătorului, achitarea taxei precum şi eliberarea autorizaţiei de parcare se vor face exclusiv on-line, accesând direct site-ul instituţiei: https://parcari.primariacraiova.ro.

Condiţii de participare la atribuirea unui loc de parcare de reședință
Pot beneficia de atribuirea unui loc de parcare de reşedinţă persoanele fizice care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
a) deţin un autoturism în proprietate sau în baza unui contract de leasing pentru care plătesc impozit asupra mijloacelor de transport la bugetul local al Primăriei Municipiului Craiova;
b) au domiciliul/rezidenţa în imobilele care au arondate locurile de parcare solicitate.

Înscrierea pentru locurile de parcare rezidenţială va fi realizată în mai multe etape, pe grupuri de blocuri. Primii craioveni care pot aplica pentru un loc de parcare sunt cei care au domiciliul pe străzile din zonele pilot mai sus menționate, iar înscrierea on-line pentru acestea se va face în perioada 02 – 09 martie 2020.

Pentru a solicita un loc de parcare trebuie să accesaţi platforma on-line https://parcari.primariacraiova.ro, disponibilă pe site-ul Primăriei municipiului Craiova (www.primariacraiova.ro). Documentele pot fi depuse on-line direct în platformă care este de tip hartă dinamică GIS (sistem informațional geografic) și prin care pot fi vizualizate în timp real locurile disponibile. Platforma este uşor de accesat şi oferă craiovenilor un plus de confort, eficacitate, rapiditate, utilizare facilă şi performanţă.

Documentele necesare pentru a fi scanate şi urcate pe platforma on-line:
a) act de identitate (C.I./B.I.);
b) documente ce fac dovada domiciliului/reşedinţei;
c) certificatul de înmatriculare;
d) cartea de identitate a vehiculului.

Atribuirea locurilor de parcare de reşedinţă se va face după cum urmează:
a) în ordinea cronologică a depunerii cererilor – în situația în care numărul de solicitări este mai mic sau egal cu numărul de parcări disponibile;
b) prin licitaţie publică – în situaţia în care numărul de solicitări este mai mare decât numărul de parcări disponibile.
Se exceptează de la aceste reguli, solicitările persoanelor cu nevoi speciale care vor fi soluționate cu precădere. Pentru persoanele cu handicap ce formulează cereri se eliberează gratuit autorizații de parcare, fără a intra în procedură competiţională.
c) se poate atribui un singur loc de parcare pentru un imobil.

Pentru a vă înscrie pe platforma on-line pentru un loc de parcare trebuie să urmaţi următorii paşi:

Pasul 1: Click pe butonul “Solicitare loc de parcare” (Fig. 1).

Fig. 1

Pasul 2: Introduceţi adresa de domiciliu în câmpul special destinat, din dreapta sus (Fig. 2).

Pasul 3: Selectaţi un loc de parcare disponibil (evidenţiat cu verde – Fig. 3). Pe măsură ce locurile de parcare vor fi atribuite, acestea se vor transforma în culoarea roşie.

Fig. 3

Pasul 4: După ce aţi selectat locul dorit, completaţi formularul cu datele dvs. de identificare (CNP, adresă). În partea de sus a solicitării veţi vizualiza, în timp real, câte solicitări sunt pe acel loc de parcare (Fig. 4).

Fig .4

Atenţie! Platforma are mai multe FILTRE AUTOMATE:
FILTRE CNP – Sistemul nu permite două înregistrări pentru acelaşi CNP.
FILTRU ADRESĂ – Sistemul nu permite două înregistrări pentru aceeaşi adresă de domiciliu.
FILTRU NUMĂR AUTO – Sistemul nu permite două înregistrări pentru acelaşi număr de înmatriculare al unei maşini.
FILTRU DISTANŢĂ IMOBIL – LOC PARCARE – Sistemul nu permite înregistrarea unei solicitări în cazul în care distanţa între locul de parcare şi imobil este mai mare de 30m.

Pasul 5: Introduceţi datele dvs. personale (nume, prenume, telefon, e-mail) şi datele de identificare ale autoturismului (număr înmatriculare, marca maşinii, dată expirare ITP etc

 

Pasul 6: Încărcaţi toate documentele scanate necesare (carte/buletin de identitate, certificate de înmatriculare, asigurare RCA etc.)

 

După completarea corectă a tuturor informațiilor, veţi primi un mesaj pe e-mail privind înregistrarea cu succes a cererii, vizualizând inclusiv numărul de înregistrare al acesteia şi detalii privind paşii următori (Fig. 7).

Fig. 7

După finalizarea înscrierilor, sistemul nu va mai putea permite preluarea altor solicitări. Acest lucru va putea fi permis doar după finalizarea licitaţiei, în funcţie de locurile rămase libere.
Sistemul va recunoaşte dacă au fost mai multe solicitări pentru un singur loc de parcare şi va trimite notificări solicitanţilor care au depus cereri pentru acelaşi loc de parcare.
Urmează o perioadă de timp în care va fi verificată fiecare solicitare depusă electronic. După finalizarea verificărilor, vor fi supuse licitaţiei on-line doar locurile de parcare pentru care există mai multe solicitări. În acest sens, solicitanţii vor fi înştiinţaţi printr-un e-mail când va fi stabilită perioada de licitaţie (Fig. 8).

 

Solicitantul va avea atunci posibilitatea de a intra din nou în aplicaţie prin intermediul unui buton denumit Participare Licitaţie On-line (Fig. 9) care, odată accesat, va deschide o fereastră în care trebuie introduse următoarele date: numărul de înregistrare a cererii şi CNP-ul (Fig. 10). De asemenea, în fereastră, se va regăsi un buton denumit Licitează (Fig. 11).

După finalizarea licitaţiei, câştigătorul licitaţiei are la dispoziţie un termen de 14 zile pentru a face plata parcării de reşedinţă (Fig. 12). Dacă în termen de 14 zile nu a fost înregistrată plata, locul de parcare va fi preluat de următorul participant la licitaţie.

 

Pentru zonele unde nu mai sunt locuri de parcare disponibile, sistemul afişează un mesaj special, iar utilizatorul poate trimite o solicitare care îl plasează automat în aşteptare

 

În momentul în care se eliberează un loc pe o rază de 30 m faţă de domiciliul solicitantului, acesta primeste înştiinţare pe e-mail prin care i se oferă posibilitatea de a depune din nou solicitare.

În situaţiile în care numărul de solicitări este mai mic sau egal cu numărul de locuri de parcare existente, atribuirea se va face în mod direct solicitanţilor, în ordinea cronologică a depunerii cererilor de către aceştia, fără a mai fi nevoie de licitaţie.

Cetăţenii care întampină dificultăţi în procesul de înscriere on-line pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Craiova, se pot adresa direct Serviciului Control şi Monitorizare Asociaţii de Proprietari cu sediul în str. A.I. Cuza nr. 1, et. 2 (sediul de la Palace al Primăriei Craiova), camera 210, de luni până joi între orele 8.00-16:30 şi vineri între orele 8.00-14.00 sau la telefon: 0251/416.235 interior 366, pentru acordarea de consultanţă şi sprijin privind formularea corespunzătoare a solicitării pentru repartizarea unui loc de parcare de reşedinţă.

Taxa pentru parcarea de reşedinţă cu plată, pe domeniul public al municipiului, pentru utilizatorii locurilor de parcare atribuite prin procedura competiţională va fi stabilită la nivelul rezultat în urma licitaţiei locului de parcare, având ca preţ de pornire nivelul taxei stabilite privind zona respectivă stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 473/2019 (Zona 0 – 150 lei, Zona 1 – 120 lei, Zona 2 – 100 lei).

Se atribuie loc de parcare numai pentru autovehiculele din categoria M1 (cel mult 8 locuri aşezate în plus faţă de locul aşezat al conducătorului auto) și N1 (vehicule având o masă maximă care nu depăşeşte 3,5 tone), conform Directivei 2007/46/CE.

Subînchirierea sau folosirea locurilor de parcare din parcările de reşedinţă din municipiul Craiova de către persoane domiciliate în alte unităţi locative, cu consimţământul abonaţilor, sunt interzise. În asemenea situaţii, agentul constatator va întocmi un raport cu propunere de anulare a autorizaţiei, care va fi înaintat compartimentului funcţional din cadrul aparatului de specialitate al primarului în maxim două zile lucrătoare de la data constatării.

În cazul înstrăinării vehiculului pentru care s-a rezervat locul de parcare, titularul are dreptul ca, în termen de 30 zile de la vânzarea vehiculului, să solicite înscrierea pe locul rezervat a unui nou vehicul).

În cazul înstrăinării imobilului pentru care a fost rezervat locul de parcare, titularul autorizaţiei poate solicita, în termen de 30 zile de la înstrăinarea imobilului, alocarea locului de parcare la noua adresă, după caz .

La expirarea termenului de 30 zile de la înstrăinarea imobilului sau a vehiculului, în lipsa unei solicitări din partea titularului de modificare a autorizaţiei sau realocare, autorizaţia de rezervare loc parcare se anulează şi locul respectiv devine vacant, titularul urmând a fi notificat în acest sens.

În cazul decesului titularului autorizaţiei de rezervare loc parcare, acest loc va fi repartizat, în baza unei cereri, soţului/ soţiei ori rudelor de gradul I sau II, cu condiţia ca aceştia sa aibă domiciliul legal la aceeaşi adresă cu persoana decedată

Parcările de reşedinţă cu plată pe domeniul public sunt semnalizate cu indicatorul „Parcare de Reşedinţă” şi sunt amenajate în conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat prin Hotărârea Consiliu Local nr. 31/2019, cu modificările şi completările ulterioare, la mai putin de 30 m de frontul imobilelor, pe domeniul public al municipiului Craiova, aferent imobilelor cu destinaţia de locuinţă.

Planul locurilor de parcare şi instrucţiunile pentru participarea la procedura de atribuire se pot obţine de la Asociaţiile de Proprietari şi de pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Craiova – www.primariacraiova.ro.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.